TR | EN

MULTISCAN 5000

MultiScan 5000 cihazı medikal ve araştırma profesyonelleri için öncü bir cihazdır. Empedans değerlemede "Cole-Cole Modelling" den yararlanılarak hızlı bir şekilde hidrasyon, aşırı hidrasyon, fizyolojik, vücut analizi, hücre sağlığı yapısı, kilo kontrolü ve sağlığa ilişkin durumlara rehberlik edecek parametreleri içerir raporlamalar yapabilir.

 
* Göstergeler BIA analiz yöntemi ile hesaplanır

MultiScan5000 Klinik Uygulamalar

MultiScan5000 birçok klinik uygulamada size yardımcı olabilir.Mesela,

Yanık Tedavileri- yanık tedavisi esnasında hastanın uyumuna göre vücut yağ kütlesindeki değişiklikler izlenebilir.

Kanser - ameliyattan önce beslenme iyileştirilmesi ve ameliyat sonrası vücut kompozisyonu gelişimleri izlenerek kalış süresini azaltabilir.
 
Kalp ve damar hastalıkları - Aşırı sıvı birikimi artmış morbidite ile ilişkilidir ve kardiyopulmoner bypass sonrası iyileşme dönemi uzar.Bu dönemlerde yapılacak nutrisyonel ve hidrasyonel takip başarıyı arttırabilir.
 
Diyabetlilerde  - Şişmanlık ve obezite, tip 2 diyabet gelişimi ile ilişkilidir. Klinisyenler için riskli bireylerin ve hastaların vücut kompozisyonu doğru ölçmek ve izlemek diyabet açısından önem kazanacaktır.
 
Diyaliz / Nefreloji - böbrek fonksiyonları için hidrasyonel yapı ve değişimleri, kuru kütle tahmini oldukça önem arz eder.
İlaç dojaz - toplam vücut ağırlığına karşı ilaç dozlarını belirlerken '... yağsız vücut kitlesi (LBM) hesaplanması önemli bir faktör olabilir. 
 
Yeme Bozuklukları - Bulimik bir geçmişe sahip hastaların vücut yağ yüzdesi , kas kütlesi ve hücre dışı sıvı takibi oldukça önemlidir.
 
Yaşlı - Geliştirilmiş yaşa özgü tahmin denklemleri kullanılarak yaşlı bireylerde vücut kompozisyonunun tahmini rahatça yapılabilir.
 
Lenfödem - Lenfödem takibi uzun vadeli olumsuz sonuçları azaltacaktır.
 
Malnütrisyon / yetersiz beslenmenin / BESLENME hücresel veri tahminleri size ışık tutabilir.
 
Obezite - obezitede vücut kompozisyonu tahminleri çok önemlidir ve cihaz size verileri ile çalışmalarınızda size ışık tutar
 
Ödem - tahminleri kilo kontrol programlarının başarısını ve abdominal cerrahi sonrası ödem gelişmesi takibi artan morbidite takibi için rehberlik edebilir.
 
Pediatrikler - Çocuklarda vücut kompozisyonun belirlenmesi obezitenin teşhis ve tedavisindeki önemi giderek artmaktadır. 6 yaşından itibaren bu konuda cihaz size yardımcı olabilir.
 
Akciğer Ödem - Empedans ölçümü, kardiyopulmoner bypass sonrası akciğer hasarı ile ilişkili gelişebilecek akciğer suyu tahmini uzman için yararlı olabilir.

Teknik Bilgiler

BIVA Vektör Analizi (Popülasyon seçimli)

Cole-Cole Şeması

Göstergeler BIA analiz yöntemi ile hesaplanır

MultiScan 5000 şarj edilebilir

Pillerle ve renkli dokunmatik ekranı ile sizlere sunulur

1000 teste kadar hafızasında saklayabilir.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Çekçe, Portekizce ve İspanyolca dilleri mevcuttur.

Raporlanacak Parametreler

Yağ% ve Normal değerler,

Yağ Ağırlığı ve Normal değerler

Yağsız Kütle% ve Normal değerler,

Yağsız Ağırlık ve Normal değerler

Sıvı % ve Normal değerler,

Toplam Vücut Suyu ve Normal değerler

Yağsız Ağırlık (Yağsız Ağırlık - Toplam Vücut Suyu)

İskelet kas kütlesi (SMM)

ECW% ve Normal Seviye, ECW Hacmi/miktarı

ICW% ve Normal Seviye, ICW Hacmi/miktarı

Vücut hücre kütlesi,

Aşırı-Hidrasyon Hacmi (OHY)

Bazal Metabolik Oranları, BMR / Vücut Ağırlığı

Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve Normal Aralığı

BFMI (Vücut Yağ Kitle İndeksi) Normal Aralığı

Yağsız Vücut Ağırlığı (Fat Free Mass Index) ve Normal Aralığı

Bel / Kalça Oranı

Prediction Marker TM

Empedans 5 kHz-1000 kHz arasında değişen 50 farklı frekansta değerler

Rezistans 5 kHz-1000 kHz arasında değişen 50 farklı frekansta değerler

Reaktans 5 kHz-1000 kHz arasında değişen 50 farklı frekansta değerler

hase Angle (faz açısı) 5 kHz den 1000 kHz arasında değişen 50 frekansta değerler

BIVA Vektör Analizi (Popülasyon seçimli)

Cole-Cole Şeması

Her Hakkı Saklıdır.© 2017 Tartı Medikal Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.