TARTI WEB PROJESİ - TARTI MEDİKAL Vücut Analiz Ekipmanları
AR
RU
EN
TR

TARTI WEB PROJESİ

Bu projemiz; mevcut masaüstü yazılımlarımız olan NutriSphere, Nutrisave, NutriCal ve Tartisoftware yazılımlarımızdaki mantığı internet tabanlı tekbir yazılım haline dönüştürerek, bu mantığı daha çağdaş ve sürekli güncellenebilir bir hizmet olarak sizlere sunmaktır.
TARTIWEB ile sisteme dahil edilen donanımlar vasıtası ile (şimdilik Tanita marka ürün grubu için bu hizmet verilmektedir) alınan ölçümlerin cihazdan bilgisayara "otomatik veri transferi" veya "manuel veri giriş transferi" metotları kullanılarak bilgisayarınıza aktarılması ve TARTIWEB vasıtası ile de bulut tabir edilen internet ortamında paylaşıma ve sanal görüntülemeye açık hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Kısaca sisteme dahil edilen bir kısım cihazlardan elde edilen verilerin internet ortamına ulaştırılmasını sağlayan, buradan da güvenli bir şekilde paylaşıma, görüntülemeye ve veri saklama hizmetini sağlamaya yönelik kompleks bir sistemdir.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

 

SİSTEM TANIMLARI

Sisteme kayıtlı olacak ve kullanım amacına göre iki farklı kullanıcı tanımı söz konusu olacaktır.
Tartiweb Uzman Kullanıcı;bu kullanıcı tanımı aşağıdaki sayılan unsurları taşıyan kişilere uygun olarak yapılacaktır.

- Sisteme dahil edilen cihazın sahibi

- Sisteme dahil edilen cihaz ile ölçüm hizmeti verenler

- İşlemi profesyonel olarak yapan danışmanlar

- Müşterilerine ölçüm hizmeti veren kişi veya kurumlar

- Yapmış oldukları ölçümleri yetki vereceği kişilerin görüntülemesine veya paylaşmasına izin verenler

- Sisteme tanımlı ölçüm cihazına ait ölçümlerinin veri tabanını, güvenli olarak yedeklemek ve sağlıklı bir şekilde dijital ortamda saklamak isteyenler

- Müşterilerine kusursuz hizmet vermek isteyen profesyoneller

- Müşterilerine ait veri tabanına internet bağlantısının olduğu her ortamdan ulaşmak isteyenler

- Müşterilerine ait verileri sistemce yaratılacak "istatistiki ortalamalar" ile kıyaslamak isteyenler

- Yapmış oldukları çalışmalarını "makale" olarak yayınlamaya hazır hale getirmek isteyenler

- Kullanıcıları üzerinde detaylı analiz ve incelemeyapmak isteyenler

 

Kısaca; doktorlar, diyetisyenler, sağlık hizmeti veren kuruluşlar, akupunkturistler, trainerlar, fitness ve wellness uzmanları vb... müşterileri olan ve onlara bu hizmeti sağlamak isteyen kişi ve kuruluşlar.

 

 

Tartiweb Kullanıcı; bu kullanıcı tanımı aşağıdaki sayılan unsurları taşıyan kişilere uygun olarak yapılacaktır.

 

- Sisteme dahil edilen cihaz ile ölçüm hizmeti veren "Uzman Kullanıcı" lar dan kendilerine ait ölçümler için görüntüleme ve paylaşım hizmeti almak isteyenler

- Kendilerine ait veri tabanına internet bağlantısının olduğu her ortamdan ulaşmak isteyenler

- Kendilerine ait, sistemin girişine izin verdiği sağlıkları ilgili verileri manuel (el ile) sisteme girişini yaparak takip etmek isteyenler

- Kendilerine ait sisteme girişini yaptıkları verileri, yetki verecekleri kişilerin de görmesini sağlamak isteyenler

 

Tartiweb Bağımsız Kullanıcı; bu kullanıcı tanımı aşağıdaki sayılan unsurları taşıyan kişilere uygun olarak yapılacaktır.

 

 

- Sisteme dahil edilen cihazın sahibi

 

- Sisteme dahil edilen cihaz ile ölçüm hizmeti veren "Uzman Kullanıcı" lar dan hizmeti almak istemeyen ve bu ölçümleri kendisi gerçekleştirmek isteyenler

- Kendilerine ait veri tabanına internet bağlantısının olduğu her ortamdan ulaşmak isteyenler

- Kendilerine ait, sistemin girişine izin verdiği sağlıkları ilgili verileri manuel (el ile) sisteme girişini yaparak takip etmek isteyenler

- Kendilerine ait sisteme girişini yaptıkları verileri, yetki verecekleri kişilerin de görmesini sağlamak isteyenler

SİSTEM ESASI

Sistem, kısaca Uzman Kullanıcının vereceği hizmet dahilinde, mesela Tanita marka cihazlardan alınmış ölçümlerde, ölçümün ilgilisine yetki vererek internet bağlantısının olduğu ortamlarda Kullanıcısının görüntülemesini ve paylaşmasını sağlamaktır.

YETKİ TANIMLANABİLİRLİK

Sistem, Uzman Kullanıcı ve Kullanıcılar için farklı ve her bir tanım ilgilisine ait olmak üzere özel olan Kullanıcı Kodu ve Şifreleme ile güvenliği sağlayabileceği gibi "Yetki Tanımlama" ile de her iki kullanıcı tipinin yetkileri nispetinde de hareket etmesini sağlamaya yöneliktir.
Yani Uzman Kullanıcılar ve Kullanıcılar yetkilendirme yapmadıkları müddetçe yalnızca kendi veri tanımlarını sistemde görebilirler, bir diğeri diğerinin veya diğerlerinin verilerini göremezler. Özel yetki tanımları bizzat Uzman Kullanıcı veya Kullanıcılar tarafından yapılabilir.

SİSTEMDE HİYERARŞİK YAPI

Tanımlamalar aşağıdaki hiyerarşi planı içerisinde yapılabilmektedir.

TARTIWEB' in SİZE SAĞLAYACAKLARI

- Internet tabanlı yazılım verilerin güvenli olarak saklanmasını, yedeklenmesini, görüntülenmesini ve paylaşımı sağlar

- Yapılan güncellemeler sisteme otomatik olarak yansır ve her hangi bir manuel güncellemeye gerek kalmaz

- Sistemde yapılan güncellemeden tüm kullanıcılar aynı anda istifade eder ve yazılımdan her zaman son sürüm olarak faydalanılır

- Son derece güncel ve çağdaş bir çözüm sunar

- Geleneksel yöntemlerden farklı olarak sizi bir bilgisayara mahkum etmez ve verilerinize internet bağlantısının olduğu her ortamda her hangi bir bilgisayar veya tablet vasıtası ile kendi kullanıcı kodunuz ve belirlediğiniz şifreniz vasıtası ile ulaşabilmenizi sağlar.

- Müşterilerinize bu hizmeti sağlamanız markanız ve kimliğiniz adına önemli bir adımdır.

- İşinize profesyonellik katacak ve niteliğini arttıracaktır. Bu yolla verilen rehberlik hizmetinin kalitesi ve gücü artacaktır.

- Veri güvenliği ve back-up (yedekleme) hizmetlerinin yanı sıra , verilerinize kolay ve hızlı ulaşım imkanını sağlayacaktır.

- Kişinin verilerine hızlı ulaşımı ve sistemsel paylaşımı motivasyonu arttıracak ve motivatörleri otomatik olarak sisteme dahil edecektir.

- Dosyalama ve kırtasiye giderleriniz oldukça azalacak ve dijital ortamda dijital hizmet sağlanacaktır.