AR
RU
EN
TR

MULTISCAN 5000MultiScan 5000 cihazı medikal ve araştırma profesyonelleri için öncü bir cihazdır. Empedans değerlemede "Cole-Cole Modelling" den yararlanılarak hızlı bir şekilde hidrasyon, aşırı hidrasyon, fizyolojik, vücut analizi, hücre sağlığı yapısı, kilo kontrolü ve sağlığa ilişkin durumlara rehberlik edecek parametreleri içerir raporlamalar yapabilir.
Göstergeler
 • Yağ% ve Normal değerler, Yağ Ağırlığı ve Normal değerler
 • Yağsız Kütle% ve Normal değerler, Yağsız Ağırlık ve Normal değerler
 • Sıvı % ve Normal değerler, Toplam Vücut Suyu ve Normal değerler
 • Kuru Yağsız Ağırlık (Yağsız Ağırlık - Toplam Vücut Suyu)
 • İskelet kas kütlesi (SMM)
 • ECW% ve Normal Seviye, ECW Hacmi/miktarı
 • ICW% ve Normal Seviye, ICW Hacmi/miktarı
 • Vücut hücre kütlesi,
 • Aşırı-Hidrasyon Hacmi (OHY)
 • Bazal Metabolik Oranları, BMR / Vücut Ağırlığı
 • Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve Normal Aralığı
 • BFMI (Vücut Yağ Kitle İndeksi) Normal Aralığı
 • Yağsız Vücut Ağırlığı (Fat Free Mass Index) ve Normal Aralığı
 • Bel / Kalça Oranı
 • Prediction Marker TM
 • Empedans 5 kHz-1000 kHz arasında değişen 50 farklı frekansta değerler
 • Rezistans 5 kHz-1000 kHz arasında değişen 50 farklı frekansta değerler
 • Reaktans 5 kHz-1000 kHz arasında değişen 50 farklı frekansta değerler
 • Phase Angle (faz açısı) 5 kHz den 1000 kHz arasında değişen 50 frekansta değerler
 • BIVA Vektör Analizi (Popülasyon seçimli)
 • Cole-Cole Şeması

* Göstergeler BIA analiz yöntemi ile hesaplanır
MultiScan 5000 şarj edilebilir pillerle ve renkli dokunmatik ekranı ile sizlere sunulur. 1000 teste kadar hafızasında saklayabilir.İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Çekçe, Portekizce ve İspanyolca dilleri mevcuttur.

MultiScan5000 Klinik Uygulamalar
MultiScan5000 birçok klinik uygulamada size yardımcı olabilir.Mesela,
Yanık Tedavileri- yanık tedavisi esnasında hastanın uyumuna göre vücut yağ kütlesindeki değişiklikler izlenebilir.
Kanser - ameliyattan önce beslenme iyileştirilmesi ve ameliyat sonrası vücut kompozisyonu gelişimleri izlenerek kalış süresini azaltabilir.
Kalp ve damar hastalıkları - Aşırı sıvı birikimi artmış morbidite ile ilişkilidir ve kardiyopulmoner bypass sonrası iyileşme dönemi uzar.Bu dönemlerde yapılacak nutrisyonel ve hidrasyonel takip başarıyı arttırabilir.
Diyabetlilerde  - Şişmanlık ve obezite, tip 2 diyabet gelişimi ile ilişkilidir. Klinisyenler için riskli bireylerin ve hastaların vücut kompozisyonu doğru ölçmek ve izlemek diyabet açısından önem kazanacaktır.
Diyaliz / Nefreloji - böbrek fonksiyonları için hidrasyonel yapı ve değişimleri, kuru kütle tahmini oldukça önem arz eder.
İlaç dojaz - toplam vücut ağırlığına karşı ilaç dozlarını belirlerken '... yağsız vücut kitlesi (LBM) hesaplanması önemli bir faktör olabilir. 
Yeme Bozuklukları - Bulimik bir geçmişe sahip hastaların vücut yağ yüzdesi , kas kütlesi ve hücre dışı sıvı takibi oldukça önemlidir.
Yaşlı - Geliştirilmiş yaşa özgü tahmin denklemleri kullanılarak yaşlı bireylerde vücut kompozisyonunun tahmini rahatça yapılabilir.
Lenfödem - Lenfödem takibi uzun vadeli olumsuz sonuçları azaltacaktır.
Malnütrisyon / yetersiz beslenmenin / BESLENME hücresel veri tahminleri size ışık tutabilir.
Obezite - obezitede vücut kompozisyonu tahminleri çok önemlidir ve cihaz size verileri ile çalışmalarınızda size ışık tutar
Ödem - tahminleri kilo kontrol programlarının başarısını ve abdominal cerrahi sonrası ödem gelişmesi takibi artan morbidite takibi için rehberlik edebilir.
Pediatrikler - Çocuklarda vücut kompozisyonun belirlenmesi obezitenin teşhis ve tedavisindeki önemi giderek artmaktadır. 6 yaşından itibaren bu konuda cihaz size yardımcı olabilir.
Akciğer Ödem - Empedans ölçümü, kardiyopulmoner bypass sonrası akciğer hasarı ile ilişkili gelişebilecek akciğer suyu tahmini uzman için yararlı olabilir.